English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Javni konkurs za angažovanje osoblja u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020

Direkcija za evropske integracije, kao Operativna struktura za implementaciju IPA II programa prekogranične saradnje u BiH, u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije, poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za sljedeće pozicije:

• „Project Officer“ sa mjestom angažovanja u Tuzli, u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu Programa – kancelarija (Antenna) Tuzla – puni angažman;
• „Financial/Administrative Assistant“ sa mjestom angažovanja u Direkciji za evropske integracije u Sarajevu – angažman na pola radnog vremena.

Obavještenje o javnom konkursu bit će objavljeno 06.03.2017. godine u dnevnim novinama Glas Srpske, Dnevni Avaz i Dnevni List, a kompletan tekst konkursa (Vacancy), opisi poslova (ToR Project Officer i ToR Financial/Administrative Assistant) kao i zahtijevani format CV-a (na engleskom jeziku) su dostupni pod linkovima u tekstu ove vijesti. Konkurs ostaje otvoren do 15.03.2017. godine.