English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Otvoren servis za podršku potencijalnim podnosiocima predloga projekata

Help Desk

Poštovani potencijalni podnosioci predloga projekata, obaveštavamo vas da Zajednički tehnički sekretarijat za Programe prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina počinje sa pružanjem podrške potencijalnim podnosiocima predloga projekata u cilju podsticanja pripreme kvalitetnih predloga projekata.

Navedena podrška obuhvata pitanja koja se odnose na sledeće oblasti:

• buduće javne pozive u okviru navedenih programa;
• prihvatljivost aplikanata i njihovih partnera;
• prihvatljivost projektnih ideja;
• prihvatljivost aktivnosti;
• prihvatljivost troškova;
• pripremu/izradu sažetka predloga projekata;
• pripremu/izradu predloga projekata;
• pripremu/izradu okvira logičke matrice;
• pripremu/izradu budžeta;
• dodatne dokumentacije za proveru prihvatljivosti predloga projekata;
• pronalaženje partnera;
• događaje vezane za podizanje kapaciteta potencijalnih podnosioca predloga projekata.

Sva vaša pitanja možete poslati putem elektronske pošte na: office@srb-bih.org ili putem telefona na: +381 31 310 0263