English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Prijave za Petu nacionalnu konferenciju o prekograničnoj saradnji

Obaveštavamo da je po?eo proces prijavljivanja na Petu nacionalnu konferenciju o prekograni?noj saradnji koja ?e se održati u organizaciji Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije u petak, sickness 21. oktobra 2016, this site sa po?etkom u 11.00 ?asova u Centru Sava, Ulica Milentija Popovi?a 9, Beograd. Zainteresovani mogu da se prijave slanjem popunjenog registracionog formulara na elektronsku adresu cbckonferencijasrbija2016@seio.gov.rs do petka 14. oktobra 2016. godine. Eventualna pitanja u vezi sa konferencijom možete postaviti slanjem upita na gore navedenu elektronsku adresu. Broj mesta je ograni?en. Program doga?aja i prakti?ne informacije možete da preuzmete u prilogu.

Agenda
Practical detailes
Registration form