English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Edukacijom, podrškom i ekonomskim osnaženjem do jačanja i razvoja sela

Revitalizacija i razvoj ruralnih oblasti u Srbiji i Bosni i Hercegovini jedan je od osnovnih ciljeva projekta „Ja?anje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama“, case koji smo realizovali u okviru Drugog poziva prekograni?ne saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine, a koji je finansiran od strane EU, iz predpristupnih IPA fondova i sufinansiran od strane Caritasa Belgije. U skladu s tim, specifi?ni cilj projekta bo je pružanje novih mogu?nosti za zapošljavanje porodicama koje žive u ruralnim oblastima u Centralnoj Bosni i Ma?vi kroz profesionalnu edukaciju, pa smo, u okviru projekta, realizovali i obuke za brojne zainteresovane žitelje sa ovog podru?ja. Me?u stru?nim obukama koje smo sproveli, bila je i obuka za p?elare. Jedan od partnera Caritasa na ovom projektu bio je Grad Šabac, koji je u punoj meri prepoznao ulogu edukacije i podrške žiteljima ruralnog podru?ja u stvaranju šansi za njihovo zapošljavanje i ekonomsko osnaženje.

Na tim osnovama Grad je realizovao projekat podrške p?elarima i onima koji su zainteresovani da to tek postanu. Grad je, preko Direkcije za poljoprivredu, za 35 po?etnika u gajenju p?ela obezbedio po 5 košnica sa rojevima u ukupnoj vrednosti od tri miliona dinara. Direkcija za poljoprivredu grada Šapca i p?elari po?etnici potpisali su ugovore, a ovaj projekat i ekonomsko osnaženje žitelja ruralnog podru?ja, kao šansu za ravnomerniji razvoj grada, ocenio je i gradona?elnik Šapca Nebojša Zelenovi?.

– Imaju?i u vidu ?injenicu da se na konkurs prijavilo više od 260 ljudi zainteresovanih da se bave p?elarstvom, i da su se u ovaj projekat uklju?ili dugogodišnji p?elari, spremni da svoja iskustva prenesu po?etnicima, siguran sam da ?e Grad Šabac u budžetu za narednu godinu opredeliti još novca za podršku ovakvim programima. Košnice je dobilo 35 ljudi, a to je 35 novih radnih mesta. O?ekujem da ?e ih biti više od dve stotine. Uskoro ?emo u šaba?koj industrijskoj zoni imati preradu meda i pokuša?emo da ohrabrimo naše gra?ane da se uklju?e u prehrambenu industriju. Povezivanjem novih proizvo?a?a sa dobrim iskustvom ?lanova udruženja p?elara, izgledi za uspešnu prozvodnju meda su više nego dobri. To, izme?u ostalog, zna?i poboljšanje kvaliteta našeg vo?a i šuma – istakao je gradona?elnik Šapca Nebojša Zelenovi?.

Realizacijom sli?nih projekata stvaraju se šanse za zapošljavanje stanovništva na ruralnom podru?ju, što je bilo osnovno polazište za našu participaciju u projektu, jer doprinosi njihovom osnaženju i društvenoj integraciji, a time i razvoju lokalne zajednice.

http://www.sabac.org/index_srb.php?page=11vis&ind=3663

http://www.tvsabac.co.rs/vest.php?id=12743&title=kosnice_za_nove_pcelare

pcelarstvo 5 KOSNICE