English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Svečana konferencija povodom objavljivanja Trećeg poziva za prikupljanje projektnih predloga

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije  u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine uz podršku Zajedni?kog tehni?kog sekretarijata, page organizovala je 29.04.2015. u Beogradu, medical u Domu omladine  sve?anu konferenciju povodom objavljivanja  3. poziva za dostavljanje predloga projekata u okviru Prekograni?nog programa Srbija – Bosna i Hercegovina kroz Instrument za pretpristupnu pomo? (IPA).

Konferenciju je posetilo više od 70 gostiju, a prisutnima su se obratili zvani?nici g. Oskar Benedikt –  Zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i g?a Ljiljana Pandži? – Menadžer programa Delegacije Evropske unije u BiH. Tako?e, ispred K?ncel?rije z? evropske integr?cije Republike Srbije prisutnima se obratio g. Sr?an Majstorovi? – Zamenik direktora dok a ispred Direkcije za evropske integracije BiH obratila g?a Nada Bojani? –   Šef odsjeka za prekograni?ne, me?unarodne i posebne programe pomo?i EU BiH

G?a Tijana Laban i  g?a Ljiljana Pandži? su prezentovale dosadašnju pomo? EU u poplavama pogo?enim podru?jima u obe zemlje,  dok je pregled predhodna dva  poziva kao i specifi?nosti tre?eg prezentovao g. Nemanja Neši? – Šef Zajedni?kog tehni?kog sekretarijata.

Prezentacije:

Pregled predhodnih  poziva za dostavljanje predloga projekata

Prezentacija 3. poziva za dostavljanje predloga projekata

Tako?e, predstavljena su i dva primera dobre prakse prekograni?nog partnerstvo i to u projektima Uspostavljanje sistema primarne selekcije otpada u školama u Užicu i Tuzli  (CBP Serbia – BiH) i Prekograni?na zaštita i spasavanje od poplava (CBP Srbija – Crna Gora)

DSCF1842 DSCF1761 DSCF1832 DSCF1828 DSCF1825 DSCF1824 DSCF1821 DSCF1819 DSCF1801 DSCF1799 DSCF1796 DSCF1795 DSCF1793 DSCF1792 DSCF1790 DSCF1763 DSCF1765 DSCF1788 DSCF1786 DSCF1778 DSCF1773 DSCF1772 DSCF1770 DSCF1789