English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Najava treninga na temu „Radna inkluzija korisnika usluga službi mentalnog zdravlja“

Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK Fenix iz Tuzle i Caritas Valjeva sprovode projekt UPSTREAM 2 koji je usmeren na unapredjenje socijalizacije i tretmana u oblasti mentalnog zdravlja.

U periodu od 14.11. do 16.11.2014. godine, Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK Fenix i Caritas Valjevo održavaju prvi od dva treninga na temu „Radna inkluzija korisnika usluga službi mentalnog zdravlja“ koji su usmereni na razmenu iskustava profesionalaca sa područja Tuzlanskog kantona (BiH) i iz Kolubarskog okruga (SRB). Konačni cilj spomenutih treninga je daljnje podizanje kvaliteta saradnje izmedju profesionalaca iz različitih sektora koji se bave rehabilitacijom i zapošljavanjem korisnika usluga službi mentalnog zdravlja te podizanje kvalitetqa života korisnika usluga službi mentalnog zdravlja.

Navedeni projekt finansira Evropska unija kroz Instrument za pretpristupnu pomoć u sklopu Programa prekograni?ne saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina. Ukupna vrednost projekta je  170 000,00 Eura (332 491, 1 BAM) pri čemu je Evropska unija finansira  129 774, 15 Eura (253 816, 17 BAM).

Saradnici na projektu su  JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla (BiH) te grad Valjevo, Opšta bolnica Valjevo, Srednja medicinska škola „Dr. Miša Pantić“, Centar za istraživanje i promociju mentalnog zdravlja „Vanima“ i Udruženje „Dobri ljudi“ (SRB).

 

 

Za više informacija kontaktirajte:

Nenad Perić, Project manager

Tel:   +387 35 226 577

Fax: +387 35 226 577

e-mail: tk.fenix@bih.net.ba