English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

BiH članicama mreže “SA-ŠA” uručena IT oprema

U cilju jačanja tehničkih kapaciteta članicama uspostavljene neformalne mreže “SA-ŠA” nabavljena je IT oprema koja će doprineti kvalitetnijem i profesionalnijem radu i delovanju istih.

članice mreže sa BiH strane: Udruženje “Život roma” Sarajevo, Udruženje “Amaro Kham-Naše sunce” Visoko,Udruženje “Romas” Sarajevo i Udruženje “Budi mi prijatelj” Visoko su dobile po jedan kompjuter i jedan štampač. Oprema je uručena i instalirana 6. decembra 2013. u prostorijama navedenih Udruženja.

Isporuka opreme clanicama mreze SA-SA Isporuka IT opreme clanicama mreze u BiH 06.12.2013.