English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Identifikovane mogućnosti za uvođenje novog zdravstvenog programa u prekograničnom području Bosna i Hecegovina-Srbija

23. i 24 aprila 2014. godine u Fojnici održan je sastanak menadžmenta Specijalne Bolnice Čigota sa Zlatibora i Banje Reumal iz Fojnice, te radionica namenjena medicinskom osoblju Reumala sa ciljem osmišljavanja novog zdravstveno programa ove dve ustanove.

Projektom je planirana izrada zdravstvenog programa baziranog na iskustvima Čigote i njihovog programa zdravog mršavljenja za decu i odrasle, koji će biti ponuđen banjama u BIH, kako bi uveli novi segment ponude.

Ova radionica je korak dalje i nastala je kao rezultat izvanredne saradanje Banje Reumal Fojnica i Specijalne bolnice Čigota u okviru projekta CROSS SPA. Ona je identifikovala novi zajedniči turistički proizvod ove dvije banje baziran na novom zajedničkom zdravstvenom programu.

U kreiranju zajednickog proizvoda pošlo se od prepoznavanja kadrovskih i strukturalnih resursa Čigote i Reumala i iznalaženja mogućnosti udruživanja potencijala ove dve ustanove u jedan novi, zajednicki zdravstveni program. SB Čigota je poznata po lečenju gojaznosti kod dece i odraslih, a Banja Fojnica je jedan od najpoznatijih RH centara u bivsoj  SFRJ za  rehabilitaciju fizijatrijskih pacijenata sa visokotručnim kadrom u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije.

Zajedničkim naporima, ugovoreno je uvođenje novog zajedničkog programa pod radnim nazivom “Prevencija i tretman poremećaja loseg držanja tela”. Program se odnosi na decu predškolskog i školskog uzrasta (ne mlađu od 6 godina). Predviđen je boravak u banjama u trajanju od 10 dana, dva puta godišnje u razmacima ne kraćim od 6 meseci, uz sprovedenu edukaciju iz kineziterapije i obezbeđeno trajno ambulantno-konsultantsko praćenje. Deca sa posturalnim poremećajima koja istovremeno imaju i gojaznost biće upućena na lečenje kroz program Čigotica u SB Čigota a deca iz korpusa programa Čigotica sa posturalnim poremećajima preporučiće se nastavak lečenja u Banji Reumal u Fojnici. Procedure boravka, nadzora, pravilne ishrane i kineziterapija su obostrano usaglasene i standardizovane.

Naredni koraci u finalizaciji novog zajedničkog zdravstvenog programa su usaglašavanje medicinske dokumentacije, principa ishrane, fizikalnih procedura i rasporeda svih aktivnosti dece tokom boravka kao obostrano uniforman obrazac.

Razlog za novi koncept i ideju prevencije i tretmana posturalnih poremećaja leži u činjenici da su oni jako zastupljeni u dečijoj dobi, pre svega kao posledica nepravilnog držanja tela koje nastaje kao posledica manjka fizičke aktivnosti, boravka na otvorenom sa jedne, i predugog i nepravilnog sedenja, sa druge strane. Neophodno je stvoriti novi ambijent čija bi funkcija bila daleko potpunija i više odgovarala potrebama dece, što bi ovako zamišljen zajednički program u potpunosti ispunio. U budućnosti, pored navedenih zdravstvenih ustanova potrebno je uključiti i nadležna ministarstva i vaspitno-obrazovne ustanove.

Fojnica