English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Održana radionica na temu upravljanja EU projektima, administrativnim procedurama i pravilima

U Beogradu je u periodu od 24. – 27. februara 2014. godine održana radionica na temu upravljanja EU projektima, administrativnim procedurama i pravilima, u organizaciji Caritas-a Italije.

Radionica je održana sa ciljem da se direktno osnaže upravljački i logistički kapaciteti pripadnika Caritas-ove mreže, kako bi se oni što bolje pripremili za vodjenje i administriranje projekata finansiranih od strane EU.

Učesnici radionice bili su brojni pripadnici Caritas-ove mreže iz regiona, uključujući predstavnike iz kancelarija Caritas-a Srbije, Caritas-a Beogradske nadbiskupije, Caritas-a Valjevo, Caritas-a Barske nadbiskupije, Caritas-a BiH, Caritas-a Kosovo, Omladinskog centra iz Sarajeva i Caritas-a Šabac.

Zahvaljujući kvalitetnim materijalima, prezentacijama i interaktivnoj metodologiji rada, učesnici su imali prilike da razmene svoja iskustva na polju EU projekata i da uz pomoć trenera dodatno razviju sopstvene kapacitete.

Radionica je bila prilika da predstavnici Caritas-a Šabac i Caritas-a BiH, partnera na projektu „Jačanje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama“, koji se realizuje u okviru Drugog poziva IPA prekograničnog programa Srbija – Bosna i Hercegovina, steknu širi uvid u pravila i procedure projekata finansiranih od strane Evropske unije i utvrde sledeće korake.

2 1 5 4 3