English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Održan seminar na Zlatiboru za učenike srednjih škola u BiH i Srbiji

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj i Centar za ravnomerni regionalni razvoj– CenTriR, u periodu 7-9. marta 2014. goidne, organizovali su na Zlatiboru seminar za učenike srednjih škola iz osam pograničnih opština i gradova u Bosni Hercegovini i Srbiji.

Seminar na Zlatiboru održan je sa ciljem da se grupi od 32 učenika srednjih škola u BiH i Srbiji  omogući da prošire znanja i unaprede veštine stečene tokom prvog seminara organizovanog u Srebrenici u okviru projekta “Mladi – najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona“. Tokom prethodnog seminara u Srebrenici, učenici/ce srednjih škola iz Goražda, Foče, Višegrada, Srebrenice, Prijepolja, Nove Varoši, Čajetine i Užica  učili su o ljudskim pravima, pravima nacionalnih manjima i mehanizmima za njihovu zaštitu, konceptima interkulturalizma i multikulturalizma, stereotipima i predrasudama, te nenasilnoj komunikaciji i mirnom rešavanju sporova.

Tokom seminara na Zlatiboru srednjoškoci su razgovarali o omladinskoj politici, aktivizmu i volonterizmu, kako definisati probleme u lokalnoj zajednici, te kako pokrenuti druge na aktivizam. Posebna pažnja posvećena je pripremi lokalnih akcionih planova, uz podršku predavača i moderatora, koje će učesnici seminara impelmentirati u svojim lokalnim zajednicama tokom 2014. godine. Planovi kreirani na osnovu prethodno odabranih problema lokalne zajednice, će biti realizovani u saradnji sa Komisijama/Kancelarijama za mlade i vlastima u lokalnim zajednicama.

Sredstva za realizaciju projekta obezbedila je Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – BiH.

Ostatak fotografija sa seminara možete pogledati ovde.