English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Dodela uverenja o stručnoj obuci u Ljuboviji

Caritas Šabac je tokom prethodnih pet meseci realizovao stručne obuke, koje je ukupno pohadjalo 120 polaznika u Šapcu i Ljuboviji, kao projektnu aktivnost projekta „Jačanje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama“ koji se realizuje u okviru II poziva IPA prekograničnog programa Srbija – BiH, finansiranog od strane Evropske Unije iz pretpristupnih IPA fondova.

Nakon završenih obuka, polaznicima i u Ljuboviji, dodeljena su 23.04.2014. godine uverenja o sprovedenoj stručnoj obuci. U Ljuboviji uverenje je dobilo 20 polaznika. Obuke su sprovedene iz oblasti poljoprivrede po nastavnim programima pčelarstvo i prerada lekovitog bilja. Svi polaznici su prošli i obuku iz oblasti prava i marketinga.

Novostečena znanja bi trebalo porodicama sa ruralnog područja da pruže mogućnost za zapošljavanje ili otpočinjanje sopstvenog biznisa, što je jedan od ciljeva projekta.

1 6 ?????????? ?????????? 3 2