English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Analizirane potrebe za obukama u metalskom sektoru u firmama u prekograničnom području

Obrazovano osoblje i vešti radnici su medju najvažnijim faktorima razvoja i povećanja produktivnosti u metalskoj industriji i iz tog razloga preduzeća treba da investiraju u razvoj ljudskih resursa jer je to jedini način da budu prisutni i opstanu na medjunarodnom tržištu. Broj kvalifikovane radne snage u metalskoj industriji kontinuirano opada, što je potvrdjeno i trenutnim stanjem na tržištu radne snage koje pokazuje manjak kvalifikovanih radnika koji su potrebni preduzećima  (CNC operatori, CAD/CAM programeri, zavarivači, bravari).

Nedostatak adekvatno kvalifikovane radne snage u metalopreradjivačkom sektoru zahtevao je da se uradi  Analiza potreba za obukama (TNA) za ciljana mala i srednja preduzeća u projektu EUMETAL 2. Analiza potreba za obukama  je suštinski važan prvi korak u razvoju ljudskih resursa.

Istraživanjem je obuhvaćeno 39 firmi (20 sa strane Srbije i  19 sa strane BiH). Uradjena analiza pružila je informacije o:

a) Potrebama za obukama (TNA)  – potrebe selektovanih kompanija u metalskoj industriji u smislu podizanja kapaciteta ljudskih resursa kroz dodatne edukacije

b) Stepen ispunjenosti uslova za izvoz proizvoda metalske industrije u zemlje Evropske unije.

Finalni TNA izveštaj možete pogledati ovde.