English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Osnovan Regionalni savet za zapošljavanje

Gradonačelnik Šapca Miloš Milošević i predsednici opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva: Nenad Beserovac, Vladica Marković i Veroljub Matić, potpisali su Sporazum o udruživanju i formiranju Regionalnog saveta za zapošljavanje Grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva.
Cilj udruživanja lokalnih saveta je postizanje većeg stepena razvoja lokalnih i regionalnih politika zapošljavanja, a inicijativa je posledica potrebe uključivanja lokalnih samouprava u sufinansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja.
Sporazum je svečano potpisan 18. februara 2014. godine u Gradskoj kući u Šapcu, a skup je bio još jedan pokazatelj da udruživanje sredstava lokalnih samouprava vodi ostvarivanju većih subvencija i pomoći. Naredni korak je usvajanje Regionalnog akcionog plana zapošljavanja.

Prema rečima Branka Filipovića, direktora Nacionalne službe zapošljavanja, Filijala Šabac, udruživanjem će obezbediti značajnije subvencije u oblasti zapošljavanja. To je naročito važno prilikom ostvarivanja projekata koji se finansiraju iz IPA fondova.

Gradonačelnik Šapca Miloš Miloševič, podsetio je na činjenicu da je nedostatak posla hronični problem svih lokalnih zajednica. Rešenje problema je u povećanju privredne aktivnosti i novim radnim mestima, a udružene lokalne samouprave, jedinstvenim nastupom, mogu da poboljšaju šanse za zaposlenje kroz podizanje nivoa stručnosti radne snage.

Inače, Grad Šabac je usvojio Lokalni akcioni plan zapošljavanja kako bi mogao da konkuriše kod nadležnog ministarstva za sufinansiranje programa. To znači da će ove godine iz gradskog budžeta biti subvencionisani programi zapošljavanja pripravnika, žena starijih od 50 i muškaraca starijih od 55 godina, javni radnovi i samozapošljavanje. Za ove namene iz gradskog budžeta biće izdvojeno 37,5 miliona dinara.

Predsednici opština, potpisnici Sporazuma, ističu važnost osnivanja Regionalnog saveta za zapošljavanje, jer se na taj način manjim zajednicama pruža mogućnost učešća u važnim projektima, čime se stvara povoljnija privredna klima.

Grad Šabac i Nacionalna služba za zapošljavanje su partner i saradnik Caritas-a Šabac na realizaciji projekta Jačanje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama“, koji se realizuje u okviru Drugog poziva prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine, finansiranog od strane EU iz predpristupnih IPA fondova, kroz koji se promovišu alternativni načini zapošljavanja i samo-zapošljavanje osoba iz društveno ranjivijih grupa. Projektnim aktivnostima, izmedju ostalog, omogućeno je dodatno razvijanje kolektivnog interesa i uspostavljanje novih instrumenata javnih institucija, koje su postale bolje informisane o novim mehanizmima i načinima prevencije socijalne isključenosti.

IMG_8481_resize2851