English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

RAZVOJ TIPIČNIH PROIZVODA U SEVEROISTOČNOJ BOSNI I HERCEGOVINI I ZLATIBORSKOM OKRUGU U SRBIJI

Korisnici projekta:  Regionalna Razvojna Agencija Zlatibor Užice, Srbija i Udruženje “Nezavisni biro za razvoj” Gradačac, Bosna i Hercegovina

Trajanje projekta: juli 2011 – februar 2013

 

Cilj projekta

Opšti cilj projekta je zaštita tradicionalne hrane i zanata u skladu sa EU standardima i njihova šira regionalna vidljivost. Projekat teži da obnovi  stare  običaje  i  tradiciju  u  ciljnom  pograničnom  području, poveća prodaju, obezbijedi mogućmost pristupa novim tržištima i razvije atraktivnu turističku ponudu.

 

Aktivnosti

Projekat uključuje četiri glavne grupe aktivnosti:  mapiranje i analiza tradicionalnih proizvoda i ključnih partnera koji mogu podržati razvoj tipičnih proizvoda; podrška proizvodjačima tradicionalnih proizvoda kroz treninge, studijsko putovanje po Bosni i Hercegovini, izradu turističkoh vodiča, izradu akcionih i marketinškog plana; promotivne aktivnosti uključujući završnu konferenciju i izložba tradicionalnih proizvoda. Treninzi koji naglašavaju značaj zaštite geografskog porijekla i koristi od marketinga i promocije doprinose povećanju kapaciteta  proizvodjača  i  njihovih  udruženja  i  definišu  zajedničke ciljeve i strateške pravce za dalji razvoj odabranih proizvoda.

Tokom posjete Bosni i Hercegovini, proizvodjači su upoznati sa primjerima dobre prakse kod tradicionalnih proizvodjača sira. Ovaj transfer znanja im je omogućio da valorizuju i razviju tradicionalne proizvode, kao i da iniciraju procedure zaštite u skladu sa EU standardima. Trideset najboljih proizvodjača će izložiti svoju tradicionalnu hranu i proizvode na završnom dogadjaju projekta.

Poboljšana saradnja i kapaciteti proizvodjača i udruženja tradicionalnih proizvoda stvaraju povoljne uslove za dugoročan razvoj.  Postoji značajan interes i tražnja na lokalnim i regionalnom tržištu i kupci su spremni da plate višu cijenu za ove proizvode. Tradicionalna hrana i zanatski proizvodi su proizvodi prve klase: spacifični i drukčiji su i smatraju se garancijom visokog kvaliteta, originalnosti i tradicije. Njihova zaštita je ključna, zato što su važan kulturni i regionalni resurs.

Projektne aktivnosti će unaprijediti produktivnost i potencijale turističkog razvoja, doprinijeti zaštiti okoline, obezbijediti šanse za dalji   ruralni   razvoj   i   poboljšanje   životnog   standarda   ciljne populacije.