English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

ZLATIBOR – JAHORINA: SARADNJA NA MAGIČAN NAČIN

Korisnici projekta: Opština Čajetina, Srbija i Opština Pale, Bosna i Hercegovina

Trajanje projekta: april 2011–septembar 2012

Partneri: Turistička organizacija Zlatibor i Opština Arilje

 

Cilj projekta

Cilj projekta je povećati konkurentnost turističkih ponuda u Opštinama Čajetina i Pale kroz zajedničku akciju, uz razmenu znanja i iskustava i razvoj turističke infrastrukture.

 

Aktivnosti

Projekat pomaže razvoj ljudskih resursa u oblasti turizma. Obeležavanje novih šetačkih, biciklističkih i planinarskih staza i otvaranje zimskih i ljetnjih sportskih centara poboljšava uslove za razvoj sportova i rekreativnog turizma i privlači više turista. Ciljne grupe su posjetioci planina  Zlatibor i Jahorina, biciklisti, osoblje i zaposleni u turističkim organizacijma, stanovništvo dvije opštine, lokalne vlasti, SME sektor i potencijalni investitori.

Poboljšana turistička infrastruktura je doprinela promociji turističke ponude dvije najposećenije turističke destinacije u pograničnom području. Definisali smo aktivnosti prema prioritetima svakog projektnog partnera, što je osiguralo uspeh i relevantnost projekta. Na ovaj način, buduće projektne aktivnosti mogu biti lako dopunjene, osiguravajući dugoročnu održivost i održivi razvoj.