English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

MULTIMEDIJA U ŠKOLAMA – NAŠA VEZA SA SVETOM

Korisnici projekta: Osnovna škola “Milan Munjaš” Ub, Srbija I Srednjoškolski centar “Jovan Cvijić” Modriča, BiH

Trajanje projekta: April 2012 – April 2013

Partneri: Tehnička škola “Ub” i Osnovna škola “Branislav Petronijević”Ub, Osnovna škola “Dušan Danilović” Radljevo, Osnovna škola “Rajko Mihailović” Banjani, Osnovna škola “Sveti Sava” Pambukovica, Osnovna škola “Sveti Sava” Modriča i Osnovna škola “Sutjeska” Modriča.

Cilj projekta

Cilj projekta je unapre?enje i modernizacija obrazovnog procesa primjenom modernih multimedijalnih sredstava što će voditi boljoj saradnji škola u regionu. Opšta korist od ovog projekta je jačanje društveno-ekonomskih, ekoloških i kulturnih veza.

Aktivnosti

Ciljna grupa ovog projekta su učenici osnovnih i srednjih škola, kao i nastavnici i profesori stranih jezika i informatike iz Uba i Modriče. Dve srednje i tri osnovne škole u opštinama Ub i Modriča će biti opremljene multimedijalnim kabinetima, a tri osnovne škole i gimnazija u Ubu će dobiti računare. Dvadeset nastavnika stranih jezika i informatike će pohadjati seminare o korištenju multimedije. Novooformljeni tim za prekograničnu saradnju u obe opštine će rukovoditi svim aktivnostima. Obučeni nastavnici će pripremiti materijale i održati časove koristeći multimediju u nastavi a biće formirana i baza podataka koja će biti dostupna svim učesnicima u projektu.