English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Prezentacija projekta na Međunarodnom Sajmu Obrazovanja u Novom Sadu 28.02./04.03. 2014

Svake godine krajem februara održava se Medjunarodni Sajam Obrazovanja „Putokazi“ u trajanju od pet dana na kom redovno učestvuje Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Projektni tim FSFV je zajedno sa studentima, u sklopu svojih aktivnosti, pretstavio zajednički projekat i uspešnu saradnju sa Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja, Univerziteta u Sarajevu i najavio pojektom predvidjene aktivnosti za naredni period. Obzirom da je svake godine izuzetna posećenost ovog sajma i da su bili prisutni svi Fakulteti Univerziteta u Novom Sadu i drugih gradova Vojvodine, smatrali smo da je to dobra prilika za pretstavljanje ciljeva projekta kao i za skretanje pažnje široj javnosti o značaju unapredjenja procene posturalnog statusa i statusa kičme kod dece i mladih.

Sajam