English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

U Šapcu održani sastanaci partnera na projektu EU

U Šapcu su 23. i 24.01.2014. godine održani sastanci između partnera, saradnika, sufinansijera i Odbora za superviziju projekta Jačanje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama“, koji se realizuje u okviru Drugog poziva prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine finansiranog od strane EU iz predpristupnih IPA fondova.

Prvog dana održan je sastanak između predstavnika Caritas-a Šabac i Caritas-a Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Cilj sastanka je bio organizacija i koordinacija narednih projektnih aktivnosti.

Narednog dana, prvo je održan sastanak predstavnika Caritas-a Šabac i Caritas-a Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine sa predstavnicima Caritas-a Belgije, koji sufinansira projekat i vrši redovan monitoring i superviziju projektnih aktivnosti. Nakon toga održan je sastanak sa predstavnicima Odbora za superviziju projekta, koga čine predstavnici organizacija i institucija koje sarađuju na projektu na lokalnom nivou, na kome su predstavljene dosadašnje aktivnosti, sumirani rezultati i napravljen plan za nastavak realizacije projekta.

Partneri su istakli spremnost i želju za nastavak saradnje u cilju održivosti projektnih aktivnosti a takođe i realizacije novih projekata kroz konkurse EU. Na sastanku su predstavljene ideje za buduće projekte. Poseta je završena obilaskom „Vile Albedo“ u Varni, gde su gosti imali priliku da se upoznaju sa primerom dobre prakse iz oblasti seoskog turizma a nakon toga posetili su pogon u Pocerskom Pričinoviću, gde su videli način sušenja i prerade lekovitog bilja.

4 3 2 1 9 8 7 6 5