English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Počela realizacija stručnih obuka i u Šapcu

Caritas Šabac je sredinom novembra 2013. godine u okviru projekta „Jačanje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama“, koji se realizuje u okviru II poziva IPA Prekograničnog programa Srbija–BiH, finansiranog od strane Evropske Unije iz pretpristupnih IPA fondova, započeo sa realizacijom stručnih obuka iz sedam različitih oblasti i u Šapcu.

 

Stručne obuke realizuju profesori Ekonomsko-trgovinske škole u prostorijama škole, a po potrebi praktični deo se obavlja van škole. Trenutno je u toku realizacija obuka za pripremu domaćih proizvoda, obuka za turističke vodiče, obuka  za uzgajanje, sakupljanje i preradu lekovitog bilja, obuka za pčelarstvo i obuka za negovateljice.

U pripremi je i realizacija obuka za pružaoce usluga iz oblasti seoskog turizma i obuka za pružaoce dodatnih turističkih usluga.

Projektom je predvidjeno da se za svaku od sedam oblasti obradi po osam tematskih celina za specifičnu oblast i po dve tematske celine iz prava i marketinga.

 

Cilj projekta je da se osobama iz ruralnog područja u Srbiji i BiH ponude nove mogućnosti za zapošljavanje putem jačanje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama. Partneri i saradnici na projektu na području grada Šapca su: Caritas Šabac, Gradska uprava, filijala Nacionalne službe za zapošljavanje, Centar za socijalni rad i Turistička organizacija.

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 15 14 13