English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Radionica i sastanak u eko selu Ecofutura kod Sarajeva

Caritas International Belgium organizovao je 03. i 04. decembra 2013. godine u ekoselu  Ecofutura u mestu Hreša, nadomak Sarajeva, radionicu za partnere na različitim projektima čiji su ciljevi ruralni razvoj na području Balkana.

Tokom dva dana učesnici su imali priliku da se bolje upoznaju sa projektima koje su Caritas-i iz regiona, u saradnji sa partnerima, realizovali u proteklih 10-ak godina. Realizovan je veliki broj projekata iz oblasti seoskog turizma, pomoći osobama iz ruralnih područja, razvoja poljoprivrede kao i socijalne zaštite.

Caritas Šabac i Caritas BK BiH su predstavili svoj aktuelni projekat „Jačanje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama“, koji se realizuje u okviru II poziva Prekograničnog programa Srbija-BiH, finansiranog od strane Evropske Unije iz pretpristupnih IPA fondova i sufinansiranog od straneCaritas-a International Belgium. Boravak u Bosni i Hercegovini predstavnici Caritas-a Šabac i Caritas-a BK BiH, partneri na projektu, iskoristili su da održe sastanak vezan za realizaciju projekta.

Dvodnevna radionica je ocenjena više nego kao uspešna od strane učesnika koji su imali priliku da se medjusobno bolje upoznaju, povežu i prošire medjusobnu saradnju. U budućnosti Caritas International Belgium će nastavi sa realizacijom projekata nemenjenih razvoju ruralnih oblasti i razvoju seoskog turizma.

Ovaj dogadjaj je imao jak prekogranični karakter, obzirom da su učestvovali predstavnici više organizacija, sa različitih strana granica prekograničnog područja.

7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 10 9 8