English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Sproveden 1. monitoring primarne selekcije u užičkim školama

U sklopu projektnih aktivnosti realizovane su monitoring posete u svih 14 užičkih škola u kojima se realizuje proces primarne selekcije otpada. Monitoring je sproveden u intervalu od 25. novembra do 13. decembra, kojom prilikom je razgovarano sa školskim rukovodstvima, zaposlenim radnicima, voditeljima ekoloških sekcija i djacima, a sve u cilju dobijanja relevantnih informacija sa terena, kako bi se proces primarne selekcije otpada još više unapredio.

 

I ovom prilikom je potvrdjen raniji stav svih učesnika projekta, da nema nijednog razloga da se njegova realizacije ne nastavi i u budućnosti, nakon njegovog formalnog završetka u aprilu 2014. U prilog ovoj činjenici govore i respektabilne količine prikupljenih sekundarnih sirovina, kojih je do sada skupljeno preko 10 tona. Kada se tome dodaju i raznovrsne edukativno-obrazovne aktivnosti koje su realizovane u školama, u cilju edukacije učenika i školskih uposlenika, onda je sasvim jasno da je projekat, ustvari odgovor na potrebu društva da se definišu nove javne politike kada je upravljanje otpadom u pitanju.  Svakako da je primarna selekcija prvi korak na tom putu.

 

Detaljan izveštaj sa monitoring poseta možete pogledati ovde.

???????????????????????????????