English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Objavljeni su zaključci i preporuke sa konferencije „Kreativne tenzije“

U okviru projekta istraživanja kreativnog sektora zapadne Srbije i istočne Bosne i Hercegovine, E761 Convergence, koji sprovode Academica/Centar za istraživanje kreativne ekonomije iz Beograda, Forca iz Požege i OIA iz Sarajeva, objavljen je dokument zaključaka i preporuka koja je završena 2. novembra 2013. godine u Tuzli.

Na konferenciji je učestvovalo više od 130 predstavnika gradova, lokalnih samouprava, civilnih inicijativa, preduzeća, ustanova, umetnika i kreativaca koji su dali svoj aktivni doprinos razumevanju teme i podizanju svesti o potrebi permanentnog razvoja kreativnog sektora, kao jednog od stubova lokalnog održivog razvoja. Dokument zaključaka i preporuka predstavlja sublimaciju njihovih stavova, mišljenja i znanja, a namenjen je  donosiocima odluka na lokalnom i državnom nivou, samim predstavnicima kreativnog sektora i svim zainteresovanim stranama (stejkholderima) za razvoj kreativne ekonomije u gradovima Srbije i Bosne i Hercegovine. Dokument je podnet lokalnim samoupravama i državnim organima.

M. Milojević-A. Djerić