English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Sastanak projektnog tima EUMETAL2

Članovi projektnog tima EUMETAL 2 održali su 9. decembra 2013. godine treći zajednički sastanak u Rogatici u Hotelu Park, s ciljem da se dogovore detalji realizacije narednih aktivnosti koje su planirane projektom.

Nakon uspešno realizovane analize potreba firmi metalskog sektora iz prekograničnog područja, naredna zajednička aktivnost je organizacija treninga za menadžere malih i srednjih preduzeća iz ovog sektora. Cilj seminara je jačanje ljudskih kapaciteta malih i srednjih preduzeća, njihovih organizacionih i pregovaračkih veština, kao i upoznavanje sa osnovnim principima upravljanja, rukovodjenja i pravilima modernog menadžmenta. Na treningu će biti obraćene sledeće teme: “Organizacija, vodjenje i interna komunikacija”, a koja obuhvata zahteve, probleme i praktična iskustva modernog menadžmenta, dok će druga tema “Pristup prodaji, proširenje tržišta, pregovaranje” obuhvatiti načine povećanje konkurentnosti i strategije razvoja prodajno orjentisane organizacije. Trening je zakazan za 26. i 27. decembar 2013. godine u Sarajevu.

Projektni tim je ovom prilikom osmislio koncept nastupa na medjunarodnom sajmu u Hanoveru, kao i naredne aktivnosti u vezi sa izradom Vodiča za metalsku industriju prekograničnog područja koji je u pripremi. Naredni sastanak Projektnog tima planiran je za februar mesec.