English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Radni sastanak projektnog tima FSFV

Radni sastanak projektnog tima Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja održan je 14. novembra 2013. povodom analize dosadašnjih aktivnosti i budućih planova projekta. Konkretizovani su planovi u vezi sa izradom promotivnog materijala, uspostavljanja zvanične web stranice, buduće aktivnosti implementacije istraživačkog dela projekta te je analizirana uspešna saradnja u dosadašnjoj razmeni informacija sa partnerima iz Sarajeva.
Na sastanku su prisustvali menadžer projekta prof. dr Dejan Madić, Ljiiljana Janković, javne nabavke, Goran Janičić, računovodstvo, Darinka Korovljev, saradnik za medjunarodnu saradnju i odnose sa javnošću i mr Milan Pantović, asistent na predmetu Antropomotorika i član istraživačkog tima.