English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

MALINE PREKO GRANICE

Korisnici projekta: Opština Arilje, sickness Srbija i Opština Isto?ni Stari Grad, purchase Bosna i Hercegovina

Trajanje projekta: decembar 2010–septembar 2012

Partneri: Opština ?ajetina i Opština Sokolac

Cilj projekta

Cilj projekta je oja?ati saradnju me?u farmerima iz ?etiri opštine i poboljšati uslove za uzgoj vo?a kroz formiranje eksperimentalnih plantaža i unapre?enje postoje?ih.

 

Aktivnosti

Atkivnosti projekta su inicirane na uvodnim predavanjima o intenzivnoj i ekološki neškodljivoj proizvodnji jagodi?astog vo?a koje su održali stru?njaci. Stru?njaci su davali podršku uzgajiva?ima iz ?etiri opštine  koje su u?estvovale u projektu – Arilje, ?ajetina, Sokolac i Isto?ni  Stari Grad. Oni su obuhvatili teme u vezi sa modernim trendovima  u proizvodnji jagodi?astog vo?a, sadnicama i najnovijim tehnologijama u formiranju eksperimentalnih plantaža.

Nakon ovih predavanja, farmeri su pripremili zamljište za eksperimentalne plantaže malina.  Projektni eksperti su odabrali 30 lokacija  u Srbiji  i Bosni  i Hercegovini sa najve?im potencijalom za uspešno formiranje eksperimentalnih plantaža maline.

Formiranje eksperimentalnih plantaža maline u Bosni i Hercegovini je završeno u aprilu 2011, uz korištenje sadnica Willamette. U Republici Srbiji, poboljšane su postoje?e plantaže i korištene su za izvo?enje eksperimenta proizvodnje malina u poluzatvorenom  prostoru. Eksperti su redovno pose?ivali plantaže i savetovali uzgajiva?e o potrebnim mjerama i aktivnostima za budu?u brigu o plantažama.