English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

AKTIVNA PREKOGRANIČNA RAZMENA MLADIH “INVESTICIJA ZA BUDUĆNOST”

Korisnici projekta: Inicijativa za demokratsku tranziciju, Srbija i Crveni krst, Sokolac, Bosna i Hercegovina

Trajanje projekta: decembar 2010–novembar 2011

Partneri: Centar za kreativno okupljanje Arilje

 

Cilj projekta

Projekat  potiče  razmjenu  znanja,  ideja  i  informacije  izmedju mladih u dobi 14 do 20 godina, njihovih prijatelja i porodica, škola i omladinskih organizacija u pograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine kroz sportske i kulturne aktivnosti.

 

Aktivnosti

Projekat je uključivao oko 400 mladih kao direktne učesnike i oko 2,000 indirektnih učesnika njihove prijatelje, porodice i sugradjane. Korisnici su skijali na Jahorini, plivali u Arilju, učestvovali na ljetnjim kampovima u Arilju i Sokocu i aktivno učestvovali na festivalima u Arilju i Sokocu. Projekat je kao takav stvorio vannastavne aktivnosti koje su ispunile slobodno vrijeme za vrijeme raspusta na kreativan i svrsishodan način.

Prekogranična partnerstva su se razvila u direktnoj proporciji sa brojem i intenzitetom projektnih aktivnosti. Uporedo sa uspostavljanjem jakih prijateljstava medju mladima, naša prekogranična partnerstva postala su prijateljska i uspiješna. Nakon bogatog zajedničkog iskustva, planiramo da nastavimo sa razvojem efikasnog modela prekograničnog partnerstva u jednom broju lokalnih zajednica u Srbiji i Bosni i Hercegovini, što će biti osnova našeg budućeg projekta.

Entuzijazam je bio važan faktor, a dobra energija projektnog tima i učesnika se prenijela na zajednice i doprinijela bratimljenju opština Arilje i  Sokolac. Vlastite inicijative mladih postale su uzor koji su slijedile cijele zajednice. “Investicija za budućnost“ je postala dio šire društvene inicijative izmedju mjesnih zajednica iz Arilja i Sokoca, uključujući saradnju medju mladima, opštinama, školama, medijima, kulturnim  institucijama,  sportskim  klubovima,  crkvama,  kulturnim društvima  i  proizvodjačima  malina.  Uspostavljena  su  mnoga  jaka i trajna prijateljstva, od kojih se očekuje da budu temelj budućih poduhvata. Vjerujemo da će ovakva intenzivna saradnja i interakcija lokalnih zajednica, zasnovana na Povelji o bratimljenju i jaki i trajni odnosi obezbijediti održivost projekta u budućnosti i da su rezultati projekta, koji se zasnivao na potrebama lokalnih zajednica, prevazišli sva očekivanja.