English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

MEĐUNARODNI LIMSKI BIATLON PRIBOJ – RUDO (SETIHOVO)

Korisnici projekta: Turistička organizacija Priboj, Srbija i Opštinska razvojna agencija Rudo, Bosna i Hercegovina

Trajanje projekta: decembar  2010 – avgust 2011

Partner: Ekološki pokret ”Lim“- Priboj

 

Cilj projekta

Cilj projekta je unaprediti komunikaciju i saradnju izmedju lokalnih zajednica i organizacija u pograničnom području Priboj – Rudo podizanjem nivoa manifestacije “Medjunarodni Limski biatlon” koja se tradicionalno održava krajem avgusta.

 

Aktivnosti

Biatlon okuplja ljude iz razli?itih etničkih, religijskih i dobnih grupa. U doba globalne ekonomske krize i otudjenja,ova manifestacija je jedinstvena prilika za ljude da se druže, da sretnu nove ljude i stvaraju dobrosusedske odnose. Projekat je doprinio jačanju komunikacije izmedju ljudi koji žive u pograničnom području Priboj – Rudo i ojačao je interetničku, obrazovnu, kulturnu i sportsku saradnju. Ciljne grupe projekta su bile: sportisti, mladi od 18-25g., ljubitelji prirode i ribari.

Pošto je glavna manifestacija projekta Biatlona rafting na rijeci Lim, nabavljena je sva potrebna siguronosna oprema, uključujući rafting čamce, kacige, pojaseve, vesla, kao i čamac za spasavanje. Nova oprema će biti korištena narednih godina, sa povećanom bezbednošću i kvalitetom za sve učesnike Biatlona. Nabavkom potrebne siguronosne opreme, kapaciteti Turističke organizacije Priboj i Opštinske razvojne agencije Rudo da organizuju slične manifestacije znatno su uvećani. Kao takve, one će poboljšati turističku ponudu i promociju ovog graničnog područja u razvoju.

Osim toga, projektne aktivnosti su uključivale i čišćenje rijeke i rečnih obala. Nabavljeni čamci i ostala oprema omogućili su čišćenje rečnih obala i na nepristupa?nim mestima. Jedan od glavnih problema tokom implementacije projekta bilo je obezbediti slobodno kretanje učesnika preko granice, jer reka Lim protiče kroz obe zemlje. Zahvaljujući odličnoj saradnji pograničnih vlasti u obe zemlje, ovaj problem je uspešno rešen i učesnici Biatlona su mogli da se kreću preko granica bez problema.

 

Ovaj projekat je oživeo staru tradciju i učinio je ponovo popularnom. Biciklistič?ka utrka i brojni rok koncerti upotpunili su glavni dogadjaj, što je doprinijelo popularnosti i posećenosti cele manifestacije. Turistička organizacija Priboj i Opštinska razvojna agencija Rudo planiraju dalja poboljšanja organizacije budućih Biatlona.