English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

LIDERSTVO MLADIH ZA DRUŠTVENU KOHEZIJU I PREKOGRANIČNU SARADNJU

Korisnici projekta: Užički centar za prava deteta, Srbija i Fondacija za kreativni razvoj, Bosna i Hercegovina

Trajanje projekta: decembar 2010–decembar 2011

Cilj projekta

Cilj projekta je ojačati liderske kapacitete mladih iz ciljnih područja Srbija i Bosne i Hercegovine da bi im se pomoglo da postanu lideri i promovišu saradnju mladih.

Aktivnosti

Projekat je uspešno implementiran kroz treninge, prekogranične studijske posete, platforme, radionice i kulturne dogadjaje za mlade u dobi od 15-27g. iz Srbije i Bosne i Hercegovine tokom kojih su imali priliku da se sreću i razmene iskustva te prošire svoje razumevanje drugih kultura, tradicija i običaja.

Najveći izazov je bilo savladati predrasude i stereotipe koje su mladi ljudi imali u vezi sa drugim državama, kulturama i svojim vršnjacima. To je bilo očekivano, budući da u skorim godinama mladi ljudi nisu imali priliku da uče o drugim kulturama i da su relacije medju njima bile prekinute u zadnjih dvadeset godina.  Taj izazov je uspešno prevazidjen organizovanjem pripremnih radionica sa grupama mladih pre svakog putovanja u partnersku zemlju. Mladi ljudi iz Srbije i Bosne i Hercegovine su pokazali da postojeće razlike medju njima ne predstavljaju smetnju za razumevanje i saradnju. U stvari, razlike su bile dobra osnova za izgradnju novih odnosa zasnovanih na razumevanju, toleranciji i uzajamnom poštovanju.

Održivost projekta je integrisana u plan implementacije kao strategija održivosti. Strategija je formulisana tokom intenzivnog treninga mladih ljudi i njihovih organizacija, zajedno sa razvojem platforme u kojoj su mladi ljudi izrazili svoje stavove o socijalnom i ekonomskom razvoju u ciljnim pograničnim zajednicama.

Platforme će služiti drugim mladim ljudima, lokalnim zajednicama i omladinskim grupama da definišu zajedničke akcije upućene relevantnim donosiocima odluka.

Koristeći postignute rezultate, naučene lekcije i uvažavajući potrebe mladih iz obe zemlje, partneri će nastojati da oblikuju buduća partnerstva i saradnju izmedju omladinskih grupa iz Srbije i Bosne i Hercegovine na različitim poljima.