English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM DOBRIMA U POGRANIČNOM PODRUČJU SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE

Korisnici projekta: Pokret gorana Sremske Mitrovice, Srbija i Fondacija Lokalne Demokratije, Bosna i  Hercegovina

 

Trajanje projekta: decembar 2010–maj 2012

Partneri: Institut za zaštitu prirode Srbije i Ministarstvo za urbanizam i okoliš,  Sarajevo Kanton BiH

 

Cilj projekta

Cilj projekta je ojačati ulogu organizacija civilnog društva (OCD) u intergisanom planiranju upravljanja i razvoju ekoturizma zaštićenih područja u pograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine

Aktivnosti

Da bi ostvarili glavni cilj, partneri su uspostavili tim eksperata za zaštitu prirode s obe strane granice. Tim je procijenio situaciju u pograničnom području u vezi sa zaštitom prirode, upravljanjem zaštićenim područjima, identificirao slabosti i dao preporuke za poboljšanja. Rezultati analize su prezentirani na otvaranju radionice organizovane u junu 2011 u Specijalnom rezervatu prirode “Zasavica” u Sremskoj Mitrovici. Više od 50 predstavnika OCD, menadžera zaštićenih područja prirode, lokalnih vlasti i naučnih institucija iz Srbije i Bosne i Hercegovine su diskutovali o rezultatima analize i prezentovali i razmijenili vlastita iskustva.

Na osnovu analiza i intervjua sa lokalnim gradjanima, predstavnicima OCD, lokalnim vlastima i preduzetnicima u turizmu u pet opština u Srbiji i tri u Bosni i Hercegovini, multidisciplinarni expertni tim je izradio vodič za ekoturizam. Vodič je prezentovan ciljnoj grupi na radionici u novembru 2011 u Sremskoj Mitrovici i koncipiran je akcioni plan radi prevazilaženja slabosti i poboljšanja upravljanja prirodnim resursima uz korištenje ekoturizma kao pokretačke snage za održivi lokalni i regionalni razvoj, kao i način za poboljšanje uslova života lokalnog stanovništva.

Pokret gorana Sremske Mitrovice je prvi NVO koji je dobio na upravljanje zaštićeno prirodno dobro u Srbiji (Zasavica) i njihovo iskustvo je korišteno u razvoju istog koncepta u BiH. Pećina Bijambare je odabrana kao pilot područje gdje će biti uveden koncept integrisanog upravljanja zaštićenim područjima i primjenjena iskustva razvoja ekoturizma. Ustanovljena je mreža OCD i menadžera zaštićenih prirodnih područja koja će služiti kao platforma za implementaciju akcionog plana. OCD i menadžeri zaštićenih područja će saradjivati u organizaciji zajedničkih aktivnosti nakon završetka projekta. Glavno sredstvo za razmjenu informacija i komunikaciju i očuvanje aktivnosti mreže u budućnosti će biti web site www.protectthenature.org sa dodatnim servisima kao što je rubrika vesti i e-mail lista.