English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

EKOLOŠKI DVOGLED

Korisnici projekta: Opština Priboj, Srbija i Opština Rudo, Bosna i Hercegovina

Trajanje projekta: decembar 2010 – mart 2012

Partneri:JP „Direkcija za izgradnju grada“ Priboj i JKP „Usluga“ Priboj

Cilj projekta

Cilj projekta je ohrabriti saradnju partnerskih opština Priboj i Rudo da unaprede i zaštite čovekovu okolinu kao zajednički resurs.

Aktivnosti

Mogućost za poboljšanje usluga u lokalnim zajednicama je kreirana kroz uspostavljanje sitema prikupljanja i odlaganja čvrstog komunalnog otpada, izgradnju kapaciteta pružaoca komunalnih usluga, uspostavljanje Pozivnih centara „Odgovor u roku 48 sati“ i povećanje učešća graćana u pitanjima zaštite okoline, naročito u udaljenim pograničnim oblastima. Oblik granice u ovom području daje interesantan prekogranični karakter ovom projektu. Ona vijuga na takav način da je Opština Priboj (Srbija) bliža nekim mjesnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, (Mokronozi, Uvac, Štrpci i Bijelo Brdo), dok je Opština Rudo (BiH) veoma blizu mesnih zajednica u Srbiji (Sjeverin i Sastavci). Nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju, Javno komunalno preduzeće “Usluga” iz Rudog je počelo da obavlja usluge uklanjanja otpada u mesnim zajednicama u Srbiji, dok Javno komunalno preduzeće “Usluga” iz Priboja radi to isto za mesne zajednice u Bosni i Hercegovini, svako od njih prelazeći granicu po nekoliko puta.

Takodje su uspostavljeni Pozivni centri “48 sati” u Priboju i Rudom u kojima gradjani mogu prijaviti ekološke slučajeve, kao što su dve deponije, problem sa kanalizacijom ili prljave ulice. Gradjani to mogu učiniti slanjem SMS, email-om ili telefonskim pozivom. Nakon zaprimanja poziva, odgovorne službe, uključujući komunalna preduzeća, direkcije za izgradnju i inpekcijske službe, obavezne su da obavijeste gradjane u roku od 48 sati o tome kako će dotični problem biti rešen. Radi uspešne implementacije projekta, nabavljen je softver “48 sati”, kao i 50 kontejnera (40 za Opštinu Priboj i 10 Opštinu Rudo) i po jedan kamion za odvoz smeća za komunalna preduzeća u Rudom i Priboju. Da bi se podigla javna svest o projektu, održana su dva foruma u Sjeverinu i Sastavcima (Opština Priboj) i jedan u Uvcu (Opština Rudo). Implementacija Ekološkog dvogleda je osigurala jače partnerstvo gradjana u slučajevima zaštite okoline što je doprinjelo uvezivanju, komunikaciji i kooperaciji medju mesnim zajednicama u programskom području, a naročito na polju zaštite okoline, evropskim integracijama i uvodjenju EU standarda u rad lokalnih zajednica kao primer drugim opštinama u implementaciji sličnih projekata.