English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Trening za trenere

U četvrtak , 28.11.2013. godine u Ekonomsko – trgovinskoj školi u Šapcu organizovan je  sastanak  i radionica na kojima su učestvovali: direktor škole Momčilo Pavlović, predstavnica Centra za istraživanje i edukaciju TIM iz Novog Sada Milica Novkov, predstavnici Caritas-a Šabac, profesoriEkonomsko – trgovinske škole i drugi stručnjaci koji su angažovani kao predavači u realizaciji obuka u okviru projekta „Jačanje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama“, koji se realizuje u okviru II poziva IPA Prekograničnog programa Srbija – BiH, finansiranog od strane Evropske Unije iz pretpristupnih IPA fondova.

Koordinator projekta u Srbiji, Miroljub Nikolić, napravio je prezentaciju čitavog projekta, posebno apostrofirajući ciljeve projekta i značaj obuka i podizanje kapaciteta i profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama.

Srž samog projekta jeste realizacija stručnih obuka iz sedam različitih oblasti u cilju jačanja profesionalne edukacije i kapaciteta  odraslih u ruralnim sredinama.  Kako bi se obuke realizovale što kvalitetnije, predavači su imali prilike da dobiju konkretne savete i predloge kada je u pitanju edukacija odraslih od psihologa i psihoterapeuta Milice Novkov. Pored savetodavne uloge, njen zadatak u projektu je definisanje metodologije rada, prilagodjavanje stručnog materijala programu obuke i priprema nastavnog plana, kao i priprema izrade priručnika sa obradjenim temama za svaku oblast u saradnji sa predavačima.

Predavači čije su obuke započete izneli su svoje utiske i sugestije u radu sa odraslima. Predstavnici Caritas-a Šabac izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa Ekonomsko-trgovinskom školom i njenim  predavačima na realizaciji projekta.

1 3