English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Održan sastanak Odbora za superviziju projekta

U četvrtak, 13.06.2013. godine u prostorijama Caritasa Šabac, održan je sastanak partnera i saradnika na projektu „Jačanje profesionalne edukacije odrsalih u ruralnim sredinama“,  koji se realizuje u okviru Drugog poziva prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine finansiranog od strane EU iz predpristupnih IPA fondova.

Osim domaćina Caritasa Šabac, sastanku su prisustvovali predstavnci partnera na projektu, grada Šapca i Caritasa Srbije, kao i predstavnici lokalnih saradnika: Centra za socijlani rad Šabac, Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Šabac, Direkcije za poljoprivredu grada Šapca i Turističke organizacije Šapca.

Cilj sasatanka bila je supervizija dosadašnjih ostvarenih rezultata, realizovanih aktivnosti, metodologija rada projektnog tima, procedure, kao i plan budućih aktivnosti. Osim toga, predstavljeni su upitnici i kriterijumi neophodni za odabir korisnika, spisak korisnika koje je Caritas prepoznao kao potencijalne učesnike obuke.

Partneri i saradnici na projektu ocenili su uspešnim dosadašnji rad i postignute rezultate. Jedan od prioriteta u narednom periodu biće odabir potencijalnih korisnika za obuku, uz intezivnu saradnju lokalnih partnera i saradnika.

DSCF4326 DSCF4332 DSCF4329