English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Naš projekat prepoznat kao primer dobre prakse u magazinu „Yellow&Blue”

U okviru publikacije Regionalnog programa EU za podršku projektima prekogranične saradnje izmedju zemalja Zapadnog Balkana (CBIB+), objavljen je članak o aktivnostima, rezultatima i efektima projekta „Uspostavljanje sistema primarne selekcije otpada u školama u Užicu i Tuzli (SWL)“, koji predstavlja primjer dobre prakse i inovativnosti na području prekogranične saradnje.

članak možete pogledati ovde.

Yellow&Blue magazin