English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Prvi rezultati primarne selekcije otpada u užičkim školama

Nakon 4 meseca kako je uveden sistem primarne selekcije otpada u školama u Užicu, u prilici smo da objavimo prve fazne rezultate koji ovaj proces i kvantitativno opisuju. Naime, od trenutka kada su prve kante postavljene u školama (polovina maja), preko nabavke kamiona (avgust) i njegovog stavljanja u pogon, pa sve do nabavke i postavljanja kontejnera (septembar), 14 užičkih škola je prikupilo 5,9 t sekundarnih sirovina koje su distribuirane na tržište, posredstvom Regionalnog centra za upravljanje otpadom Duboko.

Najbolje rezultate, do sada, ostvaruju osnovne škole „Nada Mati?“ i „Slobodan Sekulić“, kao i srednje škole Medicinska i Ekonomska. Imajući u vidu činjenicu da se škole medjusobno razlikuju, kako po veličini, tako i po broju učenika, lokaciji na kojoj se nalaze i broju zaposlenih, sasvim je prirodno da se i rezultati selekcije razlikuju. Trenutno je u toku monitoring poseta svim školama koje učestvuju u projektu, koja će dati detaljnije informacije u vezi sa stanjem na terenu, sa ciljem da se otklone eventualni problemi, a istovremeno i identifikuju dobri primeri koji bi se dalje širili i multiplikovali.

Izveštaj o prikupljenim količinama otpada u dosadašnjem periodu trajanja projekta, možete pogledati ovde.

Prvi rezultati primarne selekcije