English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE OTPADA

Korisnici projekta:  Srbija i Opština Modriča, Bosna i Hercegovina

Trajanje projekta: decembar 2010 –mart 2012

Cilj projekta

Cilj projekta je unapredjenje zaštite okoline i minimiziranje negativnog uticaja otpada na lokalno okruženje.

Aktivnosti

Opštine Ub i Modriča su uvele sistem primarne selekcije otpada i potakle razvoj reciklažnog ektora radi sprječavanja ugrožavanja zdravlja ljudi i životinja, poboljšali sistem upravljanja otpadom i podigli svijest o zaštiti okoline u pograničnom području. Komunalne i druge kompanije su dobile priliku da prošire svoje poslovne aktivnosti, a krajnji korisnici su osetili dobrobit od poboljšanog prikupljanja otpada, što će ih motivisati da usvoje proaktivan stav prema zaštiti okoline. Uz sve to, pojavljuju se nove mogućnosti u vezi sa selekcijom otpada i kompostiranjem. Projekat je prezentovan na Sajmu lokalne samouprave Jugoistočne Evrope – NEXPO u Sarajevu, marta 2011 i u klubu Doma kulture Ub u maju 2011. Sistem upravljanja otpadom je uspostavljen i komunalne kompanije će nastaviti sa ovim aktivnostima posle završetka projekta. Uspostavljena saradnja izmedju različitih sektora će osigurati budući napredak na polju upravljanja otpadom. Ovaj projekat je deo veće slagalice – tekuće nacionalne kampanje o potrebi za zaštitom okoline u obe partnerske zemlje. Dakle, imamo čvrste razloge da vjerujemo da će pitanje zaštite okoline postati državni prioritet.