English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Studijska poseta učenika osnovnih škola Bogatića i Bijeljine austrijskom gradu Gisingu

Grupa od 30 učenika iz osnovnih škola Bogatića i Bijeljine, sa svojim nastavnicima, posetila je austrijski grad Gising i Evropski centar za obnovljivu energiju, koji je partner Opštine Bogatić na ovom projektu. Cilj putovanja je bio upoznavanje sa osnovnim pojmovima energetske održivosti korišćenjem obnovljivih izvora energije i povećanjem energetske efikasnosti, kao i primerom dobre prakse u energetskom menadžmentu lokalne samouprave. Gising je inače grad u istočnoj Austriji, koji je tokom poslednje decenije postao vrlo poznat u svetu po dostizanju energetske nezavisnosti i održivog modela upravljanja energijom.
Tokom petodnevne posete, pripremljen je vrlo bogat program, u okviru koga su deca obilazila 3 postrojenja u regionu, koja proizvode električnu i toplotnu energiju koristeći biomasu, odnosno biogas, a zatim je organizovana i edukacija i trening iz oblasti dobijanja električne energije iz energije Sunca. Takodje, deca su posetila njihovu poljoprivrednu školu, sa ergelom konja, gde su takodje mogla da vide i školsko postrojenje na biogas.
četvrti dan posete je bio rezervisan odlazak u Beč i posetu Tehnološkom muzeju, gde su zaokružili svoju edukativnu turu vezanu za upoznavanje sa prednostima i nužnostima korišćenja obnovljivih izvora energije i povećanja energetske efikasnosti.

Sajt projekta

studijsko putovanje gussing1 studijsko putovanje gussing2