English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Najava sajma „Dani meda” 14-16 oktobar 2013, sportska dvorana „Mirsad Hurić”

Opština Goražde, Udruženje pčelara „Behar”, Udruženje voćara „Drina” sa strane Bosne i Hercegovine, a Udruženje pčelara Prijepolje, Opština Prijepolje, Udruženje voćara „Zlatna malina” sa strane Srbije organiziju sajam „Dani meda” 14-16 oktobar 2013, u sportskoj dvorani „Mirsad Hurić”. Organizacija sajma je dio projekta „Pčelarstvo –Aktivnost za budućnost”

 

Ovde možete naći program sajma

 

Za više infromacija, molimo kontaktirajte:

Asima Džambegović, Project Manager

Telefoni: 038 22 26 56; Mobitel: 062 11 31 45

Fax:  038/ 22 26 56, E-mail: asima_dzambegovic@gorazde.ba