English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Formiranje Zajedničkog prekograničnog odbora Srbija – BiH u oblasti pčelarstva

Prva aktivnost u okviru projekta „Beekeeping-Activity for Future BAF“održala se u Prijepolju 31.07.2013.g. na zajedničkom sastanku predstavnika Udruženja pčelara Prijepolje i Udruženja pčelara „Behar“ iz Goražda.

Cilj sastanka je bio formiranje Zajedničkog prekograničnog odbora za pčelarstvo. Izabrano je rukovodstvo, odnosno za Predsednika je izabran g. Rehad Deljo, predstavnik Udruženja pčelara „Behar“ iz Goražda, a za Zamenika predsjednika g. Marko Mandić, predstavnik Udruženja pčelara iz Prijepolja.

Doneseni su zaključci da se za sledeći sastanak pripremi i sledeća dokumentacija: Memorandum o saradnji, kao i Poslovnik o radu i Program rada za narednih pet godina.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA