English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Eko regata

Dana 27 i 28 jula 2013.  godine, održana je Eko-regata u Rudom. Cilj regate je bio da se očisti Lim i njegove obale u dužini od 33 kilometra od Priboja do Setihova u Rudom.

Prvog dana Eko-regate čistilo se od Priboja do gradske plaže u Rudom, gdje je učestvovalo deset čamaca.

Drugog dana regata je nastavljena iz Rudog i uspješno sprovedena do Setihova, sa manjim zadržavanjima na buku „Valine“.

U toku ova dva dana pokupljeno je pet kamiona otpada, detaljno su očišćene četiri plaže, uklonjene suve grane koje su bile nad samom vodom.

Eko-regatu je predvodio kapetan Aleksandar Pastir, zajedno sa svojim obezbedjenjem iz Banjaluke i skiperima iz Priboja i Rudog. Na ovoj regati učestvovalo je oko 150 učesnika.

Za sve učesnike ove regate obezbjedjen je ručak I osveženje na plaži u Sjeverinu.

Regata-u-Rudom Eko-regata-u-Rudom