English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

U Beogradu održan prvi sastanak partnera na projektu

Predstavnici Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj posjetili su 27. avgusta 2013. godine u Beogradu Centar za ravnomerni regionalni razvoj, kako bi razgovarali o saradnji i sprovodjenju zajedničkih aktivnosti u predstojećem periodu. Partnerske organizacije zajedno rade na realizaciji projekta „Mladi – najznačajnija pokretačka snaga u regionu“, čiji je cilj da se unaprede kapaciteti mladih za zagovaranje promena sa obe strane granice BiH i Srbije.

Dobra saradnja i komunikacija medju partnerima rezultirala je uspešnom realizacijom planiranih aktivnosti u proteklom periodu. Partnerske organizacije će u narednom periodu intenzivno raditi na sprovodjenju istraživanja o efikasnosti lokalnih mehanizama za unapredjenje položaja mladih u prekograničnoj regiji Srbija- BiH. Rezultati istraživanja, kao i  preporuke za unapredjenje postojećeg rada ovih tijela biće predstavljeni u publikaciji sredinom novembra 2013. godine.

Projkat se realizuje u okviru IPA programa Prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina, a finansiraju ga Delegacije Evropske unije u Srbiji i BiH.

http://helcommrs.org/sr/index.php/aktuelnosti/46-u-beogradu-odrzan-prvi-sastanak-partnera-na-projektu