English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Najava eko-kampa na Tari

Od 21. – 25. avgusta 2013. će biti organiziran Eko-kamp za 28 učenika iz 14 osnovnih škola iz Užica i Tuzle (po 2 najbolje plasirana učenika na kvizu u svakoj školi) i 14 nastavnika, iz svake škole po jedan. Predvidjeno je da kamp za osnovce bude održan, u hotelu Beli bor na Tari, u Srbiji.

Cilj organizacije eko-kampa je da se kroz edukativne, zabavne i spotske aktivnosti omogući medjusobno zbližavanje učenika i nastavnika iz različitih škola i gradova i da se stvore osnove za njihovo dugoročno umrežavanje.

U okviru eko-kampa će se uraditi analiza uspostavljene selekcije otpada u 14 osnovnih škola i osmisliti naredni koraci za unapredjenje ovog procesa.

Agendu možete naci ovde

62 belibor2