English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Smanjenje otpadnih voda i zaštita životne sredine u opštinama Ub i Istočno Sarajevo

Sažetak projekta

Naziv projekta : Smanjenje otpadnih voda i zaštita životne sredine u opštinama Ub i Isto?no Sarajevo Mera:  1.1./ Zaštita okoline Budžet: SRB € 137,498.50 & BIH € 173,954.34                        Total € 311,452.84 Korisnici:   Korisnik 1 – Javno komunalno preduzeće “Djunis”, Ub, Srbija Korisnik 2 – Javno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” Istočno Sarajevo, BiH Partneri: Partner

»