English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

E-761 Susretanja

Održan ciklus radionica sa mladim aktivistima i kreativcima u zapadnoj Srbiji

U Užicu, hospital Prijepolju, information pills Šapcu, Loznici i Valjevu održan je tokom marta drugi krug radionica sa mladim kreativcima i aktivistima civilnog sektora, omladinskih organizacija i kancelarija za mlade. Radionice su održavane u okviru projekta E761 Susretanja/Convergence, koji se kroz Program prekograni?ne saradnje Srbija – BiH realizuje uz podršku Delegacije Evropske Unije. U Prijepolju

»

Objavljeni su zaključci i preporuke sa konferencije „Kreativne tenzije“

U okviru projekta istraživanja kreativnog sektora zapadne Srbije i isto?ne Bosne i Hercegovine, pilule E761 Convergence, about it koji sprovode Academica/Centar za istraživanje kreativne ekonomije iz Beograda, more about Forca iz Požege i OIA iz Sarajeva, objavljen je dokument zaklju?aka i preporuka  sa konferencije „Kreativne tenzije“ koja je završena 2. novembra 2013. godine u Tuzli. Na

»

U Tuzli održana konferencija posvećena kreativnom sektoru i privrednom razvoju na lokalnom nivou

U okviru programa E761 Convergence, order koji sprovode Academica/Centar za istraživanje kreativne ekonomije iz Beograda sa bosanskohercegova?kim partnerom OIA iz Sarajeva i organizacijom Forca iz Požege, održana je konferencija „Kreativne tenzije – Kreativne delatnosti i inicijative mladih u razvoju privrede gradova i opština Bosne i Hercegovine i Srbije i njihove društvene kohezije“. Konferencija je organizovana u Tuzli,

»

Sprovedeno istraživanje kreativnog sektora u 11 gradova u Srbiji i Bosni i Hercegovini

Mapiranjem i istraživanjem kapaciteta i stavova predstavnika kreativnog sektora u 11 gradova i opština u Srbiji i Bosni i Hercegovini, and zvani?no je otpo?eo partnerski projekat E761 Susretanja koji sprovode Academica/Centar za istraživanje kreativne ekonomije iz Beograda sa bosanskohercegova?kim partnerom OIA iz Sarajeva i organizacijom Forca iz Požege. Cilj projekta E761 Susretanja je podsticanje lokalnog kreativnog i ekonomskog

»

Sažetak projekta

Naziv projekta : E-761 Susretanja Mera:  1.2./ Razmena ljudi i ideja Budžet: SRB € 57, link 307.95 & BIH € 58, medications 711.94                        Total € 116,019.89 Korisnici:   Korisnik 1 – Omladinska informativna agencija, Sarajevo, BiH Korisnik 2 – ACADEMICA – Akademska grupa, Beograd, Srbija Partneri: Partner korisnika 1  – n/a Partneri korisnika 2 –

»