English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Unapređenje konkuretnosti malih i srednjih preduzeća i jačanje međunarodnih veza u metalskoj industriji- EUMETAL2

Završna konferencija projekta EUMETAL 2

Završna konferencija projekta “Povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i jačanje prekograničnih veza u metalskoj industriji – EUMETAL 2” održana je u Užicu, na Maloj sceni Narodnog pozorišta, u četvrtak 20. novembra 2014. godine. Na samoj konferenciji bili su prisutni svi glavni akteri učesnici u projektu, predstavnici malih i srednjih preduzeća, predstavnici lokalnih samouprava, udruženja,

»

Firme iz Srbije i BiH na Sajmu podugovarača u Parizu

Sajam MIDEST 2014, najznačajniji svetski dogadjaj za podugovaranje u industriji, održan je od 4. do 7. novembra 2014. u Parizu, Francuska. Zahvaljuju?i projektu prekogranične saradnje „Povećanje konkurentnosti MSP i unapredjenje prekogranične saradnje u metalskoj industriji – EUMETAL 2“ koji finansira Evropska unija, firme iz Srbije su se i ove godine predstavile na prestižnom Sajmu podugovarača

»

Analizirane potrebe za obukama u metalskom sektoru u firmama u prekograničnom području

Obrazovano osoblje i vešti radnici su medju najvažnijim faktorima razvoja i povećanja produktivnosti u metalskoj industriji i iz tog razloga preduzeća treba da investiraju u razvoj ljudskih resursa jer je to jedini način da budu prisutni i opstanu na medjunarodnom tržištu. Broj kvalifikovane radne snage u metalskoj industriji kontinuirano opada, što je potvrdjeno i trenutnim

»

Sajam – lakši put do novih kijenata

Hanover, Nemačka – šarenilo, gužva i lale. Dvesta hiljada ovih cvetova bilo je postavljeno u čast Holandije, ovogodišnje zemlje partnera sajma u Hanoveru. Sajamski prostor obuhvatio je 27 hala, sa pet hiljada izlagača.  Za male kompanije poput kompanija  iz Srbije i BiH ovaj sajam je bio dobra šansa za izlazak na međunarodno tržište. Promocija na

»

Trening menadžera i zaposlenih iz firmi metalskog sektora u Sarajevu

U okviru projekta Povećanje konkurentosti malih i srednjih preduzeća i jačanje prekograničnih veza u metalskoj industriji – EUMETAL2, u Sarajevu 26. i 27. decembra 2013. godine je organizovana  dvodnevna obuka menadžera i zaposlenih iz firmi metalskog sektora u prekograničnom području. Cilj seminara bio je jačanje ljudskih kapaciteta malih i srednjih preduzeća, njihovih organizacionih i pregovaračkih

»