English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Unapređenje konkuretnosti malih i srednjih preduzeća i jačanje međunarodnih veza u metalskoj industriji- EUMETAL2

Završna konferencija projekta EUMETAL 2

Završna konferencija projekta “Pove?anje konkurentnosti malih i srednjih preduze?a i ja?anje prekograni?nih veza u metalskoj industriji – EUMETAL 2” održana je u Užicu, health na Maloj sceni Narodnog pozorišta, pills u ?etvrtak 20. novembra 2014. godine. Na samoj konferenciji bili su prisutni svi glavni akteri u?esnici u projektu, pilule predstavnici malih i srednjih preduze?a, predstavnici

»

Firme iz Srbije i BiH na Sajmu podugovarača u Parizu

Sajam MIDEST 2014, dosage najzna?ajniji svetski doga?aj za podugovaranje u industriji, thumb održan je od 4. do 7. novembra 2014. u Parizu, order Francuska. Zahvaljuju?i projektu prekograni?ne saradnje „Pove?anje konkurentnosti MSP i unapre?enje prekograni?ne saradnje u metalskoj industriji – EUMETAL 2“ koji finansira Evropska unija, firme iz Srbije su se i ove godine predstavile na

»

Analizirane potrebe za obukama u metalskom sektoru u firmama u prekograničnom području

Obrazovano osoblje i vešti radnici su me?u najvažnijim faktorima razvoja i pove?anja produktivnosti u metalskoj industriji i iz tog razloga preduze?a treba da investiraju u razvoj ljudskih resursa jer je to jedini na?in da budu prisutni i opstanu na me?unarodnom tržištu. Broj kvalifikovane radne snage u metalskoj industriji kontinuirano opada, tadalafil što je potvr?eno i

»

Sajam – lakši put do novih kijenata

Hanover, Nemačka – šarenilo, gužva i lale. Dvesta hiljada ovih cvetova bilo je postavljeno u čast Holandije, ovogodišnje zemlje partnera sajma u Hanoveru. Sajamski prostor obuhvatio je 27 hala, sa pet hiljada izlagača.  Za male kompanije poput kompanija  iz Srbije i BiH ovaj sajam je bio dobra šansa za izlazak na međunarodno tržište. Promocija na

»

Trening menadžera i zaposlenih iz firmi metalskog sektora u Sarajevu

U okviru projekta Pove?anje konkurentosti malih i srednjih preduze?a i ja?anje prekograni?nih veza u metalskoj industriji – EUMETAL2, page u Sarajevu 26. i 27. decembra 2013. godine je organizovana  dvodnevna obuka menadžera i zaposlenih iz firmi metalskog sektora u prekograni?nom podru?ju. Cilj seminara bio je ja?anje ljudskih kapaciteta malih i srednjih preduze?a, njihovih organizacionih i

»

Sastanak projektnog tima EUMETAL2

?lanovi projektnog tima EUMETAL 2 održali su 9. decembra 2013. godine tre?i zajedni?ki sastanak u Rogatici u Hotelu Park, medicine s ciljem da se dogovore detalji realizacije narednih aktivnosti koje su planirane projektom. Nakon uspešno realizovane analize potreba firmi metalskog sektora iz prekograni?nog podru?ja, store naredna zajedni?ka aktivnost je organizacija treninga za menadžere malih i

»

Sastanak projektnog tima EUMETAL 2

?lanovi projektnog tima EUMETAL 2 održali su 18. jula 2013. godine drugi zajedni?ki sastanak u Andri?gradu u Višegradu, mind s ciljem da se dogovore detalji realizacije narednih aktivnosti koje su planirane projektom. Za više informacija kliknite ovde.

»

Poslovni B2B susreti u okviru projekta EUMETAL 2 održani u Sarajevu

Regionalna razvojna agencija Zlatibor i Sarajevska regionalna razvojna agencij SERDA organizovale su  poslovne – B2B susrete firmi metalske industrije prekograni?nog podru?ja u okviru projekta “Pove?anje konkurentnosti malih i srednjih preduze?a i ja?anje prekograni?nih veza u metalskoj industriji – EUMETAL 2”. Predstavnici 23 firme iz Bosne i Hercegovine i 15 firmi iz Srbije u?estvovali su na

»

Potpisan Sporazum o partnerstvu

U prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, treatment u ?etvrtak, pharmacy 6. juna 2013. godine, uprili?eno je sve?ano potpisivanje Sporazuma o partnerstvu na projektu Pove?anje konkurentnosti malih i srednjih preduze?a i ja?anje prekograni?nih veza u metalskoj industriji – EUMETAL 2. Sporazum su potpisali direktor Regionalne razvojne agencije Zlatibor Slavko Luki? i direktor Sarajevske regionalne razvojne

»

Održan Info dani u opštinama Požega, Priboj i gradu Užicu za firme iz metalske industrije

U procesu implementacije projekta Pove?anje konkurentnosti MSP i unapre?enje prekograni?ne saradnje u metalskoj industriji – EUMETAL 2, advice Regionalna razvojna agencija Zlatibor zapo?ela je proces selekcije firmi koje ?e biti direktno uklju?ene u realizaciju projektnih aktivnosti. Za više informacija kliknite ovde.

»

Konferencija za medije povodom početka projekta EUMETAL 2

U sredu 10. aprila 2013. godine u prostorijama Regionalne razvojne agencije Zlatibor održana je konferencija za medije na kojoj je najavljen po?etak realizacije projekta  „Pove?anje konkurentnosti MSP i unapre?enje prekograni?ne saradnje u metalskoj industriji – EUMETAL 2. Za više informacija kliknite ovde.

»

Sažetak projekta

Naziv projekta : Unapre?enje konkuretnosti malih i srednjih preduze?a i ja?anje me?unarodnih veza u metalskoj industriji- EUMETAL2 Mera:  1.1./ Ekonomski razvoj Budžet: SRB € 181, order 320.48 & BIH € 184,111.81                        Total € 365,432.29 Korisnici:   Korisnik 1 – SERDA Sarajevo, BiH Korisnik 2 – Regionalna razvojna agencija “Zlatibor” Užice, Srbija Partneri: Partner korisnika 1 

»