English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Pčelarstvo – aktivnost za budućnost

Sajam „Med je lek za dug vek“ nastavlja da okuplja pčelare i ljubitelje meda

Prijepolje – Pod sloganom „Med je lek za dug vek“ u Prijepolju je održan deveti Sajam meda i p?elinjih proizvoda. Osim meda koji je proizveden u prijepoljskom kraju, visit this na štandovima su izloženi i proizvodi p?elara iz Priboja, more about Nove Varoši, sickness ?a?ka, Ivanjice, Valjeva, Arilja i Mojkovca. – Pored p?elinjih proizvoda na

»

Dvodnevni trening za pčelare

Standardizacija meda i p?elinjih proizvoda je jedno od najzan?ajnijih tema koje su obra?ene kroz slijede?a predavanja: – Propisi u oblasti kvaliteta meda i drugih p?elinjih proizvoda, sickness – Ekološki principi u proizvodnji meda i – Bolesti p?ela i p?elinjeg legla sa osvrtom na ameri?ku Trulež. Predavanje je održala doc. dr. Behija Duki?, sa Veterinarskog fakulteta

»

Studijsko putovanje u Sloveniju u cilju razmene iskustava i dobre praksa

U periodu od 14. do 18.03.2014. godine organizovano je studijsko putovanje u Sloveniju u cilju razmene iskustava i dobre praksa. Na putovanje je krenulo 15 predstavnika iz Prijepolja i 15 predstavnika iz Goražda. Cilj putovanja je bila pojeta 37. Me?unarodnom sajmu p?elarstva ApiSlovenia koji se održao 15. i 16. marta 2014. godine u Celju. Re?

»

Dvodnevni trening za pčelare i voćare

Upoznavanje predstavnika udruženja p?elara i vo?ara iz Goražda i Prijepolja u cilju zajedni?kog rada na terenu, visit this 11. i 12.03.2014.g u Goraždu je  u hotelu „Behar“ održano predavanje na slijede?e teme: –  „Nužnost primene pesticida u vo?arstvu i njihov štetan uticaj na p?ele” i –  „Toksi?nost pesticida u odnosu na p?ele“. –  „Zna?aj p?ela

»

Poseta obdaništima Goražda

Projektni tim je posetio obdanište SOS Kinderdorf 27.02.2014 i održao predavanje o medu prilago?eno njihovom uzrastu. Tom prilikom su deci podeljeni med, generic medenjaci i sokovi. U obdaništu „Sunce“ projektni tim je uz isti program i poklone obradovao mališane i družio se sa njima 28.02.2014.g.  

»

Javna tribina na temu „Stanje i perspektive pčelarstva u BiH i Srbiji i prilagođavanje zahtevima i standardima EU”

Kao još jedna od zajedni?kih aktivnosti projekta „P?elarstvo – Aktivnost za budu?nost“  u Goraždu je 23.01.2014.g. održana javna tribina na temu „Stanje i perspektive p?elarstva u BiH i Srbiji i prilago?avanje zahtevima i standardima EU”. Uvodni referat je podnio prof. dr. Velija Katica sa Veterinarskog fakulteta iz Sarajeva. Poseta javnoj tribini je bila više nego

»

Potpisan Memorandum o saradnji – drugi sastanak Zajedničkog prekograničnog odbora Srbija – BiH u oblasti pčelarstva

Na drugom sastanku Zajedni?kog prekograni?nog odbora u okviru projekta „Beekeeping-Activity for Future BAF“  koji je održan u Goraždu 29.11.2014. godine potpisan je Memorandum o saradnji u oblasti p?elarstva u prekograni?noj oblasti Republika Srbija – Bosna i Hercegovina. Memorandum je otvoren za sva zainteresovana udruženja u okviru ove oblasti u cilju poboljšanja i osavremenjivanja rada p?elarskih

»

Sajam „Dani meda“ u Sarajevu

U organizaciji saveza p?elara Federacija BiH održan  je sajam „Dani meda“ 17, pharm 18 i 19 oktobra 2013. godine na Trgu Alije Izetbegovi?a u Sarajevu. Na sajmu je u?estvovalo 30 izlaga?a me?u kojima su bili i izlaga?i iz Udruženja p?elara Prijepolje i Udruženja p?elara „Behar“ iz Goražda Uprkos lošem vremenu sajam je bio veoma pose?en

»

Najava sajma „Dani meda” 14-16 oktobar 2013, sportska dvorana „Mirsad Hurić”

Op?ina Goražde, advice Udruženje p?elara „Behar”, adiposity Udruženje vo?ara „Drina” sa strane Bosne i Hercegovine, malady a Udruženje p?elara Prijepolje, Opština Prijepolje, Udruženje vo?ara „Zlatna malina” sa strane Srbije organiziju sajam „Dani meda” 14-16 oktobar 2013, u sportskoj dvorani „Mirsad Huri?”. Organizacija sajma je deo projekta „P?elarstvo –Aktivnost za budu?nost”   Ovde možete na?i program

»

Udruženje pčelara Prijepolja organizuje jednodnevni izlet na Kamenoj Gori

Udruženje p?elara Prijepolja organizuje jednodnevni izlet na Kamenoj Gori u Prijepolju u nedelju, viagra order 22.09.2013. godine kao deo projekta „Pcelarstvo- aktivnost za budu?nost“. Tokom izleta Prof.dr. Zoran Stanimirovic ( šef katedre Veterinarskog fakulteta Beograd ) i Doc.dr.Dragan ?irkovi? ?e održati  predavanje na temu p?elarstva sa obilaskom p?elinjaka na Kamenoj Gori.  

»

Trening za upravne odbore pčelarskih udruženja

U cilju ja?anja kapaciteta upravnih odbora p?elarskih udruženja 11. i 12.09.2013.g u Goraždu je  u hotelu „Behar“ održano predavanje na slijede?e teme: 1. Uloga organa upravljanja, story dokumentacija i komunikacija 2. Razvoj ?lanstva, prihodi udruženja i zagovaranje. Predavanju je prisustvovalo pet u?esnika iz Udruženja p?elara Prijepolje i pet u?esnika iz Udruženja p?elara „Behar“ iz Goražda.

»

Sajam „Med je lek za dug vek“

Tradicionalni sajam meda „Med je lek za dug vek“ je održan 10.08.2013.g. ispred Centra za kulturu u Prijepolju. Sajmu je prisustvovalo 17 izlaga?a iz Republike Srbije, cialis 40mg Crne Gora i Bosne i Hercegovine. U okviru sajma održano je predavanje na temu „P?elarska društva-uzimljavanje i prole?ni razvoj“ od strane prof. dr. Dragana ?irkovi?a na kojem

»

Formiranje Zajedničkog prekograničnog odbora Srbija – BiH u oblasti pčelarstva

Prva aktivnost u okviru projekta „Beekeeping-Activity for Future BAF“održala se u Prijepolju 31.07.2013.g. na zajedni?kom sastanku predstavnika Udruženja p?elara Prijepolje i Udruženja p?elara „Behar“ iz Goražda. Cilj sastanka je bio formiranje Zajedni?kog prekograni?nog odbora za p?elarstvo. Izabrano je rukovodstvo, this site odnosno za Predsednika je izabran g. Rehad Deljo, viagra dosage predstavnik Udruženja p?elara „Behar“

»

Sažetak projekta

Naziv projekta : P?elarstvo – aktivnost za budu?nost Mera:  I.2/Razmjena ljudi i ideja Budžet: SRB € 87, web 168.41 & BIH € 95, drug 480.00                        Total € 182,648.41 Korisnici:   Korisnik 1 – Opština Goražde, BiH Korisnik 2 – Udruženje p?elara Prijepolje, Srbija Partneri: Partneri korisnika 1  – Udruženje p?elara “Behar”; Udruženje p?elara “Drina” Partneri

»