English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Unapređivanje socijalizacije i tretmana u mentalnom zdravlju “UP.S.TREAM 2”

Najava radne grupe IV

Udruženje za uzajamnu pomo? u duševnoj nevolji TK Fenix iz Tuzle i Caritas Valjeva sprovode projekt UPSTREAM 2 koji je usmjeren na unapredjenje socijalizacije i tretmana u oblasti mentalnog zdravlja.   U okviru projekta, 10. aprila 2015. godine, Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK Fenix i Caritas Valjevo održavaju posljednju od četiri radne

»

Osnovano udruženje “ZRAČAK”

U skladu sa ciljevima projekta „UPSTREAM II – Unapredjenje socijalizacije i tretmana u mentalnom zdravlju – 2. Deo“ u Valjevu je 02. aprila 2015. Godine osnovano „Udruženje korisnika usluga mentalnog zdravlja Zračak“. Udruženje će se baviti organizovanjem okupljanja osoba sa mentalnim poteškoćama i članova njihovih porodica u cilju zalaganja, kreiranja i ostvarivanja zajedničkih ideja za

»

Radna grupa III održana u Tuzli

Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK Fenix iz Tuzle i Caritas Valjevo trenutno implementiraju projekt pod nazivom UPSTREAM 2, sa ciljem promocije socijalizacije i tretmana u oblasti mentalnog zdravlja. U utorak, 17. februara održana je trećća radna grupa u Tuzli, kojoj su prisustvovali članovi projektnog tima Nenad Perić i Carlo Bernardis te predstavnici

»

Edukacijom do kvalitetnijeg života osoba sa mentalnim poteškoćama

Šesdeset učenika  Valjevske gimnazije i srednje Medicinske škole „Dr Miša Pantić“  su tokom decembra meseca u Centru za podršku pri Psihijatrijskoj službi Valjevo učestovali u edukaciji na temu radne inkluzije osoba sa mentalnim smetnjama. Srednjoškolci su imali za cilj da kreiraju kampanje koje će uticati na podizanje nivoa svijesti, borbu protiv diskriminacije i predrasuda sa ciljem socijalne

»

Edukacija i stimulacija poslodavaca ključni faktor radne inkluzije

U okviru projekta  „UPSTREAM II – Unaprjedjenje socijalizacije i tretmana u mentalnom zdravlju – 2. dio“ koji kofinansira EU iz programa Prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina u okviru  IPA komponente prekogranične saradnje, a sprovode Caritas Valjevo i Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Feniks iz Tuzle tokom decembra mjeseca u Valjevu održane su četiri

»

Najava treninga na temu „Radna inkluzija korisnika usluga službi mentalnog zdravlja“

Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK Fenix iz Tuzle i Caritas Valjeva sprovode projekt UPSTREAM 2 koji je usmjeren na unapredjenje socijalizacije i tretmana u oblasti mentalnog zdravlja.   U periodu od 14.11. do 16.11.2014. godine, Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK Fenix i Caritas Valjevo održavaju prvi od dva treninga

»

Svjetski dan mentalnog zdravlja – 10. oktobar 2014

Na inicijativu Svetske federacije za mentalno zdravlje od 1992. godine 10. oktobar se obeležava kao Svetski dan mentalnog zdravlja u više od 100 zemalja sa ciljem podizanja svesti o problemima mentalnog zdravlja i pružanja veče potpore unapredjivanju mentalnog zdravlja. Dan mentalnog zdravlja pruža priliku svima koji se bave mentalnim zdravljem da govore o svom poslu

»

PROBUDI SE I UKLJUČI SE!

Svjetski dan mentalnog zdravlja, 10. oktobar, ove godine se širom planete obilježava pod sloganom „Živjeti sa shizofrenijom“. U Valjevu je ovaj datum obilježen nizom aktivnosti u dvorištu Psihijatrijeske službe Opšte bolnice, uz poruku „Probudi se i uključi se“, u organizaciji Caritasa Valjevo i Psihijatrijske službe. Ovaj slogan osmislili su srednjoškolci iz Valjeva i Tuzle, koji

»

Novi zadaci Radne grupe

Na trećem sastanku Radne grupe projekta „UPSTREAM 2“ (Unapredjenje socijalizacije i tretmana u mentalnom zdravlju – drugi dio), održanog u prostorijama Službe psihijatrije Opšte bolnice Valjevo, bilo je riječi o konkretnim koracima u formiranju korisničkog udruženja, kao i pripremi kampanje za obilježavanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Sastanku su prisustvovali zainteresovani za aktivno učešće u udruženju

»

Letnji kamp u Valjevu

Letnji kamp, koji je planiran u okviru projektne aktivnosti pod nazivom „Učešće mladih“, danas je završen. Trajao 7 dana u periodu od 22. – 28.08.2014.g i u njemu je aktivno učestvovalo 20 srednjoškolaca-volontera iz Tuzle i Valjeva. Valjevo su predstavljali ućenici Srednje medicinske škole „Dr. Miša Pantić“, a Tuzlu volonteri  UHD „Prijateljica“. Za realizaciju aktivnosti

»

Sažetak projekta

Naziv projekta : Unapredjenje tretmana i socijalizacije u tretmanu mentalnog zdravlja ‘UP.S.TREA.M. drugi dio Mera:  1.2./ Ljudi ljudima Budžet: SRB € 62,623.14   BIH € 72,590.00                        Ukupno:  € 135,213.14 Korisnici:   Korisnik 1 – Caritas Valjevo, Srbija Korisnik 2 – Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK “Fenix” Partneri: Partner korisnika 1  – 1.Zdravstveni centar

»