English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Unapređivanje socijalizacije i tretmana u mentalnom zdravlju „UP.S.TREAM 2“

Najava radne grupe IV

Udruženje za uzajamnu pomo? u duševnoj nevolji TK Fenix iz Tuzle i Caritas Valjeva sprovode projekt UPSTREAM 2 koji je usmeren na unapre?enje socijalizacije i tretmana u oblasti mentalnog zdravlja.   U okviru projekta, this web 10. aprila 2015. godine, order Udruženje za uzajamnu pomo? u duševnoj nevolji TK Fenix i Caritas Valjevo održavaju poslednju

»

Osnovano udruženje „ZRAČAK“

U skladu sa ciljevima projekta „UPSTREAM II – Unapre?enje socijalizacije i tretmana u mentalnom zdravlju – 2. Deo“ u Valjevu je 02. aprila 2015. Godine osnovano „Udruženje korisnika usluga mentalnog zdravlja Zra?ak“. Udruženje ?e se baviti organizovanjem okupljanja osoba sa mentalnim poteško?ama i ?lanova njihovih porodica u cilju zalaganja, try kreiranja i ostvarivanja zajedni?kih ideja

»

Radna grupa III održana u Tuzli

Udruženje za uzajamnu pomo? u duševnoj nevolji TK Fenix iz Tuzle i Caritas Valjevo trenutno implementiraju projekt pod nazivom UPSTREAM 2, approved sa ciljem promocije socijalizacije i tretmana u oblasti mentalnog zdravlja. U utorak, 17. februara održana je tre?a radna grupa u Tuzli, kojoj su prisustvovali ?lanovi projektnog tima Nenad Peri? i Carlo Bernardis te

»

Edukacijom do kvalitetnijeg života osoba sa mentalnim poteškoćama

Šesdeset u?enika  Valjevske gimnazije i srednje Medicinske škole „Dr Miša Panti?“  su tokom decembra meseca u Centru za podršku pri Psihijatrijskoj službi Valjevo u?estovali u edukaciji na temu radne inkluzije osoba sa mentalnim smetnjama. Srednjoškolci su imali za cilj da kreiraju kampanje koje ?e uticati na podizanje nivoa svesti, stomach borbu protiv diskriminacije i predrasuda sa ciljem

»

Edukacija i stimulacija poslodavaca ključni faktor radne inkluzije

U okviru projekta  „UPSTREAM II – Unapre?enje socijalizacije i tretmana u mentalnom zdravlju – 2. deo“ koji kofinansira EU iz programa Prekograni?ne saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina u okviru  IPA komponente prekograni?ne saradnje, shop a sprovode Caritas Valjevo i Udruženje za uzajamnu pomo? u duševnoj nevolji Feniks iz Tuzle tokom decembra meseca u Valjevu održane su

»

Najava treninga na temu „Radna inkluzija korisnika usluga službi mentalnog zdravlja“

Udruženje za uzajamnu pomo? u duševnoj nevolji TK Fenix iz Tuzle i Caritas Valjeva sprovode projekt UPSTREAM 2 koji je usmeren na unapre?enje socijalizacije i tretmana u oblasti mentalnog zdravlja. U periodu od 14.11. do 16.11.2014. godine, viagra 100mg Udruženje za uzajamnu pomo? u duševnoj nevolji TK Fenix i Caritas Valjevo održavaju prvi od dva

»

Svetski dan mentalnog zdravlja – 10. oktobar 2014

Na inicijativu Svetske federacije za mentalno zdravlje od 1992. godine 10. oktobar se obeležava kao Svetski dan mentalnog zdravlja u više od 100 zemalja sa ciljem podizanja svesti o problemima mentalnog zdravlja i pružanja ve?e potpore unapre?ivanju mentalnog zdravlja. Dan mentalnog zdravlja pruža priliku svima koji se bave mentalnim zdravljem da govore o svom poslu

»

PROBUDI SE I UKLJUČI SE!

Svetski dan mentalnog zdravlja, 10. oktobar, ove godine se širom planete obeležava pod sloganom „Živeti sa shizofrenijom“. U Valjevu je ovaj datum obeležen nizom aktivnosti u dvorištu Psihijatrijeske službe Opšte bolnice, uz poruku „Probudi se i uključi se“, u organizaciji Caritasa Valjevo i Psihijatrijske službe. Ovaj slogan osmislili su srednjoškolci iz Valjeva i Tuzle, koji

»

Novi zadaci Radne grupe

Na tre?em sastanku Radne grupe projekta „UPSTREAM 2“ (Unapre?enje socijalizacije i tretmana u mentalnom zdravlju – drugi deo), patient održanog u prostorijama Službe psihijatrije Opšte bolnice Valjevo, approved bilo je re?i o konkretnim koracima u formiranju korisni?kog udruženja, kao i pripremi kampanje za obeležavanje Svetskog dana mentalnog zdravlja. Sastanku su prisustvovali zainteresovani za aktivno u?eš?e

»

Letnji kamp u Valjevu

Letnji kamp, this koji je planiran u okviru projektne aktivnosti pod nazivom „U?eš?e mladih“, ed danas je završen. Trajao 7 dana u periodu od 22. – 28.08.2014.g i u njemu je aktivno u?estvovalo 20 srednjoškolaca-volontera iz Tuzle i Valjeva. Valjevo su predstavljali u?enici Srednje medicinske škole „Dr. Miša Panti?“, a Tuzlu volonteri  UHD „Prijateljica“. Za

»

Sažetak projekta

Naziv projekta : Unapre?enje tretmana i socijalizacije u tretmanu mentalnog zdravlja ‘UP.S.TREA.M. drugi deo

»