English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Razvoj tipičnih proizvoda u Severoistočnoj BiH i zlatiborskom okrugu u Srbiji

RAZVOJ TIPIČNIH PROIZVODA U SEVEROISTOČNOJ BOSNI I HERCEGOVINI I ZLATIBORSKOM OKRUGU U SRBIJI

Korisnici projekta:  Regionalna Razvojna Agencija Zlatibor Užice, Srbija i Udruženje “Nezavisni biro za razvoj” Gradačac, Bosna i Hercegovina Trajanje projekta: juli 2011 – februar 2013   Cilj projekta Opšti cilj projekta je zaštita tradicionalne hrane i zanata u skladu sa EU standardima i njihova šira regionalna vidljivost. Projekat teži da obnovi  stare  običaje  i  tradiciju 

»