English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Podrška razvoju ruralnih turističkih destinacija na planinama Rajac i Vranica

PODRŠKA RAZVOJU RURALNIH TURISTIČKIH DESTINACIJA NA PLANINAMA RAJAC I VRANICA

Korisnici projekta: Udruženje Seoski turizam Srbije Ljig, Srbija i Caritas International Belgium, Bosna i Hercegovina     Trajanje projekta: mart 2011–mart 2013 Partneri: Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Opština Kreševo, Caritas Srbija i Crna Gora i Turisti?ka organizacija Ljig     Cilj projekta Cilj projekta je revitalizirati ruralnu ekonomiju podrškom profesionalnom razvoju u ruralnom

»