English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Zlatibor – Jahorina: saradnja na magičan način

ZLATIBOR – JAHORINA: SARADNJA NA MAGIČAN NAČIN

Korisnici projekta: Opština Čajetina, Srbija i Opština Pale, Bosna i Hercegovina Trajanje projekta: april 2011–septembar 2012 Partneri: Turistička organizacija Zlatibor i Opština Arilje   Cilj projekta Cilj projekta je povećati konkurentnost turističkih ponuda u Opštinama Čajetina i Pale kroz zajedničku akciju, uz razmenu znanja i iskustava i razvoj turističke infrastrukture.   Aktivnosti Projekat pomaže razvoj

»